Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Data 1GB

Data 1GB

KR 129.00

/30 DAGER

1 GB Data

EU Roaming

1GB EU/EEA ROAMING DATA

Gyldig fra 01/01/2020

Fra 16/10/2017 inkluderer Data pakker EU / EØS roamingtjenester. Vennligst se her for mer informasjon og Lycamobiles regler for rimelig bruk(Fair Use-policy) for EU / EØS roamingtjenester: https://www.lyca-mobile.no/no/eu-roaming-is-changing. Roaming samtaler til utenfor EU / EØS-land vil bli belastet ved standard roamingpriser. pakke minutter kan ikke brukes til spesialnummer.

Pakke minutter er ikke gyldig for roaming og spesialnummer

1 GB DATA Hastighet opptil 16Mb/s(1)

Eksisterende kunder: Ring *139* 3003# og følg instruksjonene på skjermen eller teksten 3003 to 3535