Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Hello World M

Hello World M

KR 269.00

/30 DAGER

FRI tale i Norge

FRI SMS i Norge

3 GB Data

50 Minutter til Eritrea, Nepal, Somalia, Etiopia & Afghanistan

100 Minutter til Filippinene 150 Minutter til Vietnam 200 Minutter til Nigeria

350 Minutter til Filippinene Smart, Pakistan og Thailand

EU Roaming

Include Landline & Mobile

 • Eritrea Eritrea
 • Nepal Nepal
 • Somalia Somalia
 • Etiopia Etiopia
 • Afghanistan Afghanistan

Include Landline & Mobile

 • Filippinene Filippinene
 • Vietnam Vietnam
 • Nigeria Nigeria

Include Landline & Mobile

 • Filippinene Smart Filippinene Smart
 • Pakistan Pakistan
 • Thailand Thailand

3 GB EU/EEA ROAMING DATA

Eksisterende kunder: Ring *139* 6269# og følg instruksjonene på skjermen eller teksten 6269 to 3535