Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Personvernpolitikk for Lycamobile

1. VELKOMMEN TIL VÅR PERSONVERNPOLITIKK!

Lycamobile respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernpolitikken vil informere deg om:

 • hvordan vi bruker dine personopplysninger når du bruker nettstedet, inkludert hvilke opplysninger du gir oss når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra oss, registrerer deg for kommunikasjon fra oss eller deltar i våre konkurranser.
 • dine personvernrettigheter og
 • hvordan loven beskytter deg.

Denne personvernpolitikken leveres i et lagdelt format, slik at du kan velge de spesifikke områdene du er spesielt interessert i.

Du finner også en oppsummering her.

2. OM OSS

Vi, Lycamobile Norway Limited, opererer i Storbritannia. Vi tilveiebringer elektroniske kommunikasjonstjenester, inkludert lokale og internasjonale telefontjenester, tekstmeldingstjenester og datatjenester til kunder.

Nå vi sier «vi», «oss» eller «vår» i disse retningslinjene, henviser vi til den relevante Lycamobile-enheten som er ansvarlig for å behandle dataene dine.

3. HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI OM DEG?

Personinformasjon er all informasjon om deg som kan brukes til å identifisere deg. Det inkluderer ikke data der identiteten din er fjernet (såkalte anonyme data).

Vi kan innhente, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg. Vi har gruppert disse som følger:

 • Identitetsopplysninger inkluderer fornavn, etternavn, fødselsdato, språk.
 • Kontaktinformasjon inkluderer e-postadresse, kontaktnummer, fullstendig adresse
 • Økonomiske data inkluderer din bankkonto og betalingskortopplysninger (dersom du velger å kjøpe produkter fra oss og foreta en betaling direkte til oss, for eksempel gjennom hjemmesiden).
 • Faktureringsdata inkluderer dine betalingsopplysninger for produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 • Tekniske data inkluderer IP-adresse, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstillinger og lokasjon, typer og versjoner av tilleggsprogrammer i nettleseren, operativsystem og plattform du bruker til å få adgang til nettstedet.
 • Profildata inkluderer brukernavn og passord, kjøp foretatt av deg, dine interesser og innstillinger.
 • Bruksdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene, etterfyllingsinformasjon, samtaleoppføringer, inkludert trafikkdata og lokasjonsdata.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser når du mottar markedsføring fra oss og andre Lyca-enheter (som du har valgt og samtykker i) og dine kommunikasjonsinnstillinger.
 • Kundeservicedata inkluderer dine tilbakemalinger til oss, svar på spørreundersøkelser og talepostopptak når du kontakter oss.

Vi behandler også personopplysningene dine for å anskaffe informasjon slik at vi skal kunne tilby deg personlige tilbud. Den avledede informasjonen vil ikke direkte eller indirekte avsløre din identitet. Hvis vi kombinerer eller kobler sammen den avledede informasjonen med dine personopplysninger, kan den imidlertid identifisere deg direkte eller indirekte. Derfor behandler vi de kombinerte dataene som persondata, som skal behandles i samsvar med denne personvernpolitikken.

Når vi trenger å samle inn personopplysninger iht loven og du ikke leverer slike data når du blir bedt om det, herunder ved å oppdatere dataarkiver eller verifisere dataene, vil vi ikke kunne tilby deg produktene eller tjenestene. Vi kan også måtte avbryte et produkt eller en tjeneste du har hos oss, men vi vil varsle deg om dette på det aktuelle tidspunktet.

4. HVORDAN INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi bruker ulike metoder for å samle inn data fra og om deg, gjennom:

Indirekte samhandlinger gjennom våre uavhengige distributører, grossister og forhandlere.

Direkte interaksjoner. Du kan gi oss personopplysninger ved å fylle ut skjemaer på nettstedet eller korrespondere med oss gjennom brev, telefon, e-post eller annet.

Dine personopplysninger innhentes når du gjør følgende:

 • Kjøpe produktene eller tjenestene dine;
 • Opprette en konto på nettsiden vår;
 • Abonnere på våre tjenester eller kommunikasjon;
 • Be om at markedsføringsmateriale skal sendes til deg;
 • Delta i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse; eller
 • Gi oss tilbakemeldinger.
 • Laste ned appen vår.

Automatisert teknologi og samhandlinger Når du samhandler med nettstedet vårt, kan vi automatisk innhente tekniske data om ditt utstyr, handlinger og bruksmønstre i nettleseren. Vi innhenter personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for ytterligere informasjon.

5. HVORDAN BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi vil bare bruke dine personopplysninger der loven tillater det, som oftest under følgende omstendigheter:

 • Når vi trenger å utføre vilkårene vi skal til å inngå eller har inngått med deg.
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesetter disse interessene.
 • Der vi trenger det for å overholde en lovlig eller juridisk forpliktelse.

Under har vi gitt en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke personopplysningene dine på, og hvilke juridiske grunnlag vi støtter oss på i den forbindelse. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, når det er hensiktsmessig.

Merk at vi kan behandle dine personopplysninger for mer enn ett lovlig grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dataene til.

Formål Type data Juridisk grunnlag for behandling, inkludert grunnlag for legitim interesse
For å registrere deg som ny kunde (a) Identitet
(b) Kontakt
Gjennomføring av brukervilkårene overfor deg, og der det er aktuelt, der loven krever det.
For å levere produkter og tjenester til deg, inkludert:
Behandling av betalinger
Innkreving av penger som skyldes oss
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Økonomisk
(d) Fakturering
(a) Utførelse av brukervilkårene med deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å kreve inn beløp som skyldes oss)
For å administrere vårt forhold til deg og administrere kontoen din, inkludert:

• Melde fra til deg om endringer i våre brukervilkår eller personvernpolitikken
• Oppdage og forebygge kriminalitet og svindel
• Be deg om å legge igjen en vurdering eller besvare en undersøkelse
• Administrere eventuelle bekymringer du fremsetter for vår kundeserviceavdeling
• Kvalitetssikrings- og overvåkningsformål

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Markedsføring og kommunikasjon
(e) Kundeservice
(f) Bruk
(a) Utførelse av brukervilkårene med deg
(b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å sikre at våre arkiver er oppdaterte og for å undersøke hvordan kundene bruker produktene/tjenestene)
For å gjøre det mulig for deg å delta i en konkurranse eller gjennomføre en undersøkelse (ikke salgsfremmende) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Bruk
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Utførelse av brukervilkårene med deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å undersøke hvordan kundene bruker produktene/tjenestene, for å utvikle dem og for å utvikle virksomheten)
For å markedsføre produkter og tjenester til deg
For å utføre en undersøkelse (salgsfremmende)
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Markedsføring og kommunikasjon
(d) Profil
(a) En legitim interesser i å behandle markedsføringsdata (for å sikre vekst i virksomheten) og samtykke til sending av elektronisk markedsføringskommunikasjon til nye kunder eller bruk av eksisterende kundeforhold for å sende elektronisk markedsføringskommunikasjon
Å bruke dataanalyse for å forbedre nettstedet, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og erfaringer (a) Teknisk
(b) Bruk
Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere kundetyper for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten og for å informere deg om vår markedsføringsstrategi)
For å komme med forslag og anbefalinger til deg i forbindelse med varer og tjenester du kan ha interesse av (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Bruk
(e) Profil
Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle Lycamobiles produkter/tjenester og for å utvikle virksomheten)

Markedsføring

Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du enten har samtykker i å motta slik kommunikasjon eller du har kjøpt produkter eller tjenester fra Lycamobile. I begge tilfeller har du valgt å ikke motta slik markedsføring.

Du vil også motta markedsføringskommunikasjon fra andre Lyca-enheter dersom du har samtykket i å motta slik kommunikasjon om deres Lyca-produkter eller -tjenester.

6. HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE DINE INNSTILLINGER FOR MARKEDSFØRING?

Du kan be oss om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger når som helst, ved å følge bortvelgingslenkene som du finner på alle markedsføringsmeldinger vi sender deg, eller ved å kontakte vår kundeserviceavdeling :

  • Ring 3777 fra Lycamobile Kostnad: (kun aktivere nytt simkort)
   Samtale kostnader: gratis
  • Ring oss på 3332 fra Lycamobile
   Samtale kostnader: 89 øre/per samtale
  • Ring 9473 3332 / 2154 7171 fra en annen telefon
   Prisen: Til disse nummer kan prisen variere når du ringer via andre nettoperatører
  • Fyll it skjema nedenfor eller send en epost til cs@lyca-mobile.no

Du kan også kontakte vår kundeserviceavdeling for å fortelle oss om du foretrekker å høre fra oss på e-post, tekst eller telefon.

Dersom du velger å ikke motta slike markedsføringsmeldinger, vil det ikke gjelde for personopplysninger du gir oss som et resultat av kjøp av et produkt eller en tjeneste, eller til andre formål.

7. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

Vi kan måtte dele personopplysningene dine med partene angitt nedenfor, for følgende formål:

 • andre Lyca-tilknyttede enheter under felles kontroll (heretter «Lyca-enheter» som tilbyr tilleggstjenester, for eksempel hjelpetelefonstøtte for å kunne ekspedere dine bestillinger og svare på eventuelle forespørsler.
 • Andre Lyca-enheter der du har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra dem om andre Lyca-produkter og tjenester, utover Lycamobile.
 • Eksterne tredjeparter som tilbyr IT-teknisk støttetjenester, datasentertjenester og hjelpetelefonstøtte.
 • Tilsynsmyndigheter og rettsmyndigheter som krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.

Hvis det forekommer en endring i virksomheten vår, der vi kan velge å selge, overføre eller fusjonere deler av virksomheten, kan de nye brukerne bruke dine personopplysninger på samme måte som det som er angitt i denne personvernpolitikken.

Det er aktuelt krever vi at alle eksterne tredjeparter respekterer personopplysningenes sikkerhet og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke at eksterne tjenesteleverandører bruker personopplysningene dine til egne formål, men krever at de kun behandler dem til spesifiserte formål og i samsvar med våre anvisninger.

8. HVOR OVERFØRES DATAENE DINE TIL?

Noen av våre tjenesteleverandører befinner seg utenfor EØS-området, og deres behandling av dine personopplysninger vil derfor innebære overføring av data utenfor EØS-området.

Når vi overfører personopplysningene dine fra EØS-området, vil vi sørge for at en tilsvarende grad av beskyttelse gis, ved å sikre at følgende sikkerhetsforanstaltninger er implementert, slik at det ikke påvirker deg negativt.

Spesifikt bruker Lycamobile hjelpetelefoner som drives av et tilknyttet selskap, med base i Marokko og Filippinene.

Lycamobile bruker en leverandør av teknisk støtte som er basert i India.

Vi bruker spesifikke kontrakter som er godkjent av EU-kommisjonen, som gir personopplysninger samme beskyttelse som i Europa. Du finner ytterligere detaljer i Europakommisjonen: Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Vi vil iverksette tiltak for å sikre at dine personvernrettigheter minst samsvarer med kravene i EU-loven, herunder ved å kreve passende sikkerhetstiltak fra slike tredjeparter, fremsatt i en kontraktmellom oss, for å sikre personopplysningene dine.

Kontakt den dedikerte beskyttelseshjelpetelefonen hvis du ønsker ytterligere informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du vi overfører personopplysningene dine ut av EØS-området.

9. HVOR SIKRE HOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine går tapt, brukes eller åpnes på en autorisert måte, endres eller deles. I tillegg begrenser vi adgang til personopplysningene dine til personer hvis ansatte eller andre tredjeparter har et forretningsmessig behov for å vite. De vil bare behandle personopplysningene dine etter anvisning fra oss, og de er underlagt streng taushetsplikt.

Vi har iverksatt prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte brudd på personopplysningene, og vi vil melde fra til deg og eventuell relevante tilsynsmyndigheter om slike brudd, der vi er pålagt å gjøre det.

10. HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi beholder bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi innhentet dem for, herunder for å tilfredsstille eventuelle juridiske krav.

Du finner nærmere opplysninger om oppbevaringsperioden for ulike deler av personopplysningene dine i våre retningslinjer for dataoppbevaring, som du kan be oss om ved å kontakte vår kundeserviceavdeling (se under)

Under enkelte omstendigheter kan vi anonymisere dine personopplysninger (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for undersøkelses- eller statistikkformål. I slike tilfeller kan vi bruke disse opplysningene på ubestemt tid, uten å måtte varsle deg ytterligere.

11. HVILKE PERSONVERNRETTIGHETER HAR DU?

Med forbehold om visse forhold i henhold til databeskyttelsesloven, har du følgende rettigheter i forhold til dine personopplysninger:

 • Rett til å få informasjon om dine behandlede data og rett til å få tilgang til dine personlige data.
 • Riktig å korrigere dine personlige data – Dette gjør at du kan ha ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg korrigert, selv om vi kanskje må kontrollere nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss.
 • Rett å be oss om å slette dine personlige data.
 • Rett til å motsette seg behandlingen av dine personlige data.
 • Rett å be oss om å suspendere behandlingen av dine personlige data.
 • Rett til å overføre dine personlige data – Dette gjør at du kan be oss om å overføre dine personlige opplysninger til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personlige data i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format.
  Vær imidlertid oppmerksom på at denne retten bare gjelder automatisert informasjon som du i utgangspunktet ga samtykke til å bruke, eller hvor vi brukte informasjonen til å utføre en kontrakt med deg.
 • Rett å tilbakekalle samtykket til behandling av dine personlige data.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, vennligst send forespørselen din til mydata@lycagroup.com

Det kreves vanligvis ingen gebyr

Du trenger ikke å betale gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr dersom forespørselen din helt utvetydig er ubegrunnet, gjentatt eller overdreven. Eventuelt kan vi i slike tilfeller nekte å etterfølge forespørselen din.

Dette kan vi trenge fra deg

Vi kan måtte be om spesifikk informasjon fra deg, for å hjelpe oss med å bekrefte din identitet og være sikre på at du har rett til adgang til personopplysningene (eller til å utøve dine øvrige rettigheter). Dett er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke blir gitt til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, for å kunne svare raskere.

Tidsfrist for svar

Vi prøver å besvare alle legitime forespørsler innen en måned. Det kan iblant ta mer enn en måned, dersom forespørselen er spesielt komplisert eller du har fremsatt en rekke forespørsler. I slike tilfeller vil vi melde fra til deg og holde deg oppdatert.

12. SLIK KONTAKTER DU OSS?

Du kan kontakte vår kundeserviceavdeling på 3777 fra hvilken som helst Lycamobile-konto, eller 3332 (93#) fra en hvilken som helst annen telefon.

Du kan også sende en e-post til kundeservice på cs@lyca-mobile.no eller ved å fylle ut det nettbaserte skjemaet på https://www.lyca-mobile.no/nb/contact-us.

For spørsmål om samsvar i forbindelse med disse retningslinjene har vi utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO). Hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken, kan du derfor kontakte vårt databeskyttelses-team på DPO@Lycagroup.com.

Du har rett til å når som helst klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten.

Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere bekymringene dine først, før du kontakter tilsynsmyndigheten, og vi ber derfor om at du kontakter oss først.

Endringer i retningslinjene
Vi har oppdatert får personvernpolitikk for å gjenspeile endringene i databeskyttelsesloven. Eldre versjoner er arkivert her

13. BARNAS PERSONVERN

Vår nettside, app og tjenester er ikke rettet mot barn. Vi målretter ikke mot, har til hensikt å samle inn eller bevisst samle inn eller på annen måte behandle informasjon fra alle under 13 år.

Hvis du er under 13 år, ber vi om at du ikke gir oss informasjonen din, og ikke bruk vår nettside og app.

Hvis du er foreldre eller foresatte av et barn under 13 år, vennligst kontakt oss hvis du er klar over at barnet ditt har brukt vår nettside eller app eller på annen måte gitt informasjonen til oss uten ditt samtykke. Vi vil slette eller på annen måte slutte å behandle barnets personlige opplysninger innen rimelig tid for å sikre at vi ikke kontakter deg i fremtiden.

Andre Tjenester