LYCAMOBILE PERSONVERN
  Personvern og sikkerhet
Disse retningslinjene beskriver hvordan Lycamobile innhenter, bruker og ser etter den informasjonen du gir til oss når du bruker våre elektroniske tjenester og når vi tilbyr deg våre produkter og tjenester. Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. 

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Lycamobile er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss å gi ut informasjon til eksempelvis opplysningstjenester og katalogvirksomheter med mindre du reserverer deg mot dette.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på blant annet internettsidene til Datatilsynet og Trygg bruk, et tverreuropeisk EU-støttet prosjekt som arbeider med å øke kunnskapen om trygg bruk av Internett.
  Vår informasjon om deg
Vi kan samle inn og behandle følgende data om deg:

skjemaer på våre nettsider.  Denne informasjonen inkluderer informasjon gitt på tidspunktet for registrering til å bruke vår side, abonnere på våre produkter og tjenester, eller be om ytterligere tjenester. Vi kan også spørre deg om informasjon når du rapporterer et problem til oss om våre nettsider, produkter eller tjenester.

Hvis du kontakter oss, kan vi ta vare på korrespondanse.

Vi kan også be deg om å fullføre undersøkelser som vi bruker til forskningsformål, selv om du ikke trenger å svare på undersøkelsen.

Detaljer om dine besøk på nettstedet vårt.

Navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, betaling og service detaljer.

Andre data for å hjelpe oss å gi deg bedre produkter og tjenester.
  Hva vi bruker personopplysninger til
Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, betalinger, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der Lycamobile må vite hvem vi har kontakt med.

Personopplysninger er også helt nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker dem blant annet til å sikre at det kun er du som kan høre dine talemeldinger på mobil- og personsvartjenestene.

Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Alle teleoperatører, også serviceprovider Lycamobile, er pålagt å levere ut våre kunders navn, adresse og telefonnummer til katalog- og nummeropplysningsvirksomheter, med mindre de har reservert seg mot slik utlevering.
  Ansvar for databehandling i Lycamobile
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos den daglig leder av det enkelte selskap i Lycamobile.
Lycamobile har også et personvernsenter som er ansvarlig for internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger blir gjennomført, og for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir rettet opp.
  Bruk av Internett
Når du er på Internett etterlater du deg alltid elektroniske spor som viser hvor du har vært. Lycamobile kobler ikke slike spor opp mot deg som person. Når du logger deg inn på en av våre internettsider med brukernavn eller telefonnummer og passord, vil pc-en din automatisk oppgi brukerinformasjon, som for eksempel IP-adresse og domenenavn. Vi bruker denne informasjonen til å forstå trafikkmønsteret på nettsidene våre, slik at vi kan gjøre dem enda bedre.

IP-adresse og informasjonskapsler (cookies)
Vi kan samle inn informasjon om datamaskinen, inkludert der det er tilgjengelig IP-adresse, operativsystem og type nettleser for systemadministrasjon og rapportere samlet informasjon til våre annonsører. 
For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot www.lycamobile.com vil du etterlate IP-adressen din. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker.
Lycamobile registrerer din IP-adresse når du bruker våre internettsider. Lycamobile knytter ikke disse opplysningene direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Også disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.
Våre nettsider benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å tilpasse nettsidene til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted, og er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som person.
Du kan nekte å akseptere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i din nettleser som tillater deg å nekte innstillingen av cookies. Men hvis du velger denne innstillingen du ikke kan få tilgang til visse deler av nettsiden vår.
  Sikker dataforbindelse
Når du er innlogget med telefonnummer eller brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå "https://" først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås; i Netscape er det en nøkkel.
For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Dataene som vi får fra deg kan bli overført til, og lagret i en destinasjon utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"). Det kan også bli behandlet av personale som opererer utenfor EØS og som arbeider for Lycamobile. Slike medarbeidere kan være involvert i oppfyllelsen av bestillingen din, behandling av dine betalingsdetaljer og forsyning av støttetjenester. Ved å sende inn dine personlige data, samtykker du til denne overføringen, lagring og behandling. Lycamobile vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at data blir behandlet sikkert og i samsvar med disse retningslinjene for personvern.
  Utlevering og reservasjoner
Lycamobile plikter å videreformidle data om deg til nummeropplysningstjenester og kataloger. De data som blir utlevert, er telefonnummer, navn og adresse.
Du kan reservere deg mot en eller flere av disse utleveringene ved å kontakte Lycamobile kundeservice.  
Som kunde med et løpende kundeforhold til Lycamobile, kan du også reservere deg direkte hos kundeservice dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss. Et "løpende kundeforhold" innebærer at du har avtale om leveranse av telefon fra oss.
Ta kontakt med Brønnøysundregistrene hvis hvis du vil reservere deg mot markedsføring fra selskap du ikke har et løpende kundeforhold til.
  Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Lycamobile som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.
Adgangen til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.
  Endring og sletting av informasjon
Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet via Lycamobile kundeservice. Alle endringer vi vil gjøre vedrørende retningslinjer for personvern i fremtiden, vil bli lagt ut på denne nettsiden.
Norge Gruppeområde
Tilbake til toppen Rull ned
Live Broadcast - Levende Audio Broadcast av PSL T20
 
PSL Banner

* Dette er et obligatorisk felt

Ny bruker:

Retur bruker: