SAMTRAFIKK
Med samtrafikk menes utveksling av teletjenester mellom ulike tilbydere av teletjenester i Norge. En forutsetning for realisering av samtrafikk er at partenes nett er fysisk sammenkoblet.

Lycamobile Norway Limited (NUF) har samtrafikkavtaler med Telenor Norge AS og TeliaSonera Norge AS i Norge. Samtrafikk dekker både tilknytning og trafikkutveksling med Lycamobiles mobilnettverk.
AVTALE OM SAMTRAFIKK
Formålet med Avtale om Samtrafikk er å realisere Tilbake til toppen bruker av den ene parts nett skal kunne kommunisere med enhver bruker tilknyttet den andre parts nett, samt at brukere tilknyttet partenes respektive nett kan få tilgang til tjenester som partene tilbyr i sine nett. Avtalen regulerer blant annet:

  • Tilknytning til Lycamobiles mobilnett i spesifiserte samtrafikkpunkter
  • Implementering av tilbyderprefiks og nummerserier
  • Utveksling av trafikk mellom partenes nettverk
  • Betalingsrutiner for avtaleforholdet
SAMTRAFIKK PRISER:
Etter vedtak hos det Nasjonal kommunikasjons-myndighet, de maksimale priser som vil gjelde for andre mobile nettverksoperatører terminering av tale i Lycamobile mobilnett i Norge er gitt i tabell 1.

Table 1:

  fra. 1. januar 2017
Lycamobile 0.065
De maksimale prisene fra 1. januar 2016 vil bli justert for inflasjon. Nkom vil spesifisere justeringsfaktor senest tre måneder før denne siste prisendring.
HVORDAN BLI SAMTRAFIKKPARTNER
Lycamobile skal imøtekomme en hver rimelig anmodning om samtrafikk. For at Lycamobile skal kunne vurdere om en anmodning er rimelig, er det viktig at teleoperatøren sender en overordnet beskrivelse av forretningskonseptet, samt behov for samtrafikk.
HVORDAN GÅ FREM
Hvis du ønsker å bli en samtrafikk partner, kontakt Lycamobile på:

Lycamobile Norway Limited (NUF)
Carrier Services
Hasleveien
28 C
0571-Oslo

Norge Gruppeområde
Tilbake til toppen Rull ned
Live Broadcast - Levende Audio Broadcast av PSL T20
 
PSL Banner

* Dette er et obligatorisk felt

Ny bruker:

Retur bruker: