Bruk av denne hjemmesiden

Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du at slik bruk er på egen risiko. Lycamobile Norway Limited viser dette nettstedet og dets innhold "som det er".

Under ingen omstendigheter skal Lycamobile Norway Limited være ansvarlig overfor deg eller noen annen person eller enhet, på en måte (inkludert uaktsomhet) for skader av noe slag som følge av bruk av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, faktisk, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader, tapt inntekt, omsetning eller fortjeneste, tapt eller skadet data, eller andre kommersielle eller økonomiske tap, som følge av din bruk av, eller manglende evne til å bruke denne hjemmesiden selv om Lycamobile Norway Limited har vært underrettet om muligheten for at slike skader er påregnelig.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at denne begrensningen vil gjelde for alle innholdstjenester, varer eller tjenester som er tilgjengelig via dette nettstedet. I tilfelle at gjeldende lovgivning ikke tillater begrensning eller utelukkelse av ansvar eller skader, samtykker du i at under ingen omstendighet skal Lycamobile Norway Limited totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og grunnlag for søksmål av noe slag overstige beløpet hvis noen som du har betalt Lycamobile Norge Limited for varer eller tjenester kjøpt fra dette nettstedet.

Eventuelle hypertekstlinker til andre nettsider er av praktiske årsaker, og Lycamobile Norway Limited påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar for innholdet på disse andre nettstedene eller produkter eller tjenester som ble annonsert eller solgt på disse nettstedene.

Norge Gruppeområde
Tilbake til toppen Rull ned
Live Broadcast - Levende Audio Broadcast av PSL T20
 
PSL Banner

* Dette er et obligatorisk felt

Ny bruker:

Retur bruker: